Leva hållbart?

Föreläsningen framflyttad! Datumet 22 april är inställt, föreläsningen om social hållbarhet planeras in längre fram.

Hur mår vår värld?

Och hur mår vi?

Föreläsningar med efterföljande samtal på temat hållbarhet. Fokus kommer att ligga på såväl miljö och klimat som på den stressade nutidsmänniskans behov av social hållbarhet.

Håll utkik efter aktuellt tema inför varje datum.

4 mars kl 19-21 i Össeby-Garns församlingshem

Kontakt Josefin Vannérus 070-721 42 00 josefin.vannerus@svenskakyrkan.se