Kyrkoherden har ordet

Advent och jul - ljusen tänds

Så står vi åter inför advents- och jultiden och ett nytt kyrkoår har börjat. På första advent tänder vi det första ljuset och säger: "När 1:a ljuset lyser, står julens dörr på glänt och alla fröjda sig att fira få advent."

Advent betyder ju ankomst och det glada budskapet är att hela världshistorien får en vändpunkt när Guds son föds in i vår värld. Det är också det som vi får säga "när 2:a ljuset glimmar, vi höra löftets ord om Konungen som kommer med frälsning till vår jord". När småningom "det 3:e ljuset tändes i kulen vintertid, vi höra himlens klockor som ringa fröjd och frid". Sedan ser vi "4:e ljuset en stjärna underbar, som ger på tidens gåtor ett evighetens svar."

Vi firar gudstjänster i församlingen och lyssnar på och sjunger välkända texter och psalmer. Det klingar underbart och gripande och sanningsenligt för oss, när vi får samlas i våra kyrkor enligt fin tradition.

Men förändringens vindar har i kyrkan här i vårt land också blåst många gånger till full orkan. Kyrkans situation och roll i vår tid har växlat och är inte längre någonting självklart för de stora massorna. Senaste forskningsrönen ger vid handen att kyrkan har ett ganska stort förtroende i allmänhet, men dess relevans ifrågasätts också. Det är ju i vår tid också så många andra som gör anspråk på att ha det förlösande och frälsande ordet. Vi lever inte alls här i vårt land i en skyddad vrå utan står inför osäkerhet och mångahanda svårigheter. Världens alla problem angår oss och berör oss alla – varje dag. Världens och tidens mörker är tydligt och markant.

Därför behöver vi tända ljus i våra liv och i våra hjärtan, för vi människor söker efter en nådig Gud. När vi vågar se vår mänsklighet i det sköra och mjuka, då omfamnar vi också insikten om att vi hör samman som skapade av Gud. Så delar också Gud det mänskliga livet – det är julens budskap – och vet hur du och jag och vi tillsammans, har det i vår värld. 

Kom och var med och fira gudstjänst i församlingens fina kyrkor nu under advent och jul!

God hälsning,

Per-Johan Svärd, 
Kyrkoherde i Össeby församling