Kyrkoherden har ordet

Jesus, du som själen mättar

Jesus, du som själen mättar

Det har många gånger varit så i kyrkans historia varit att man har dragit upp gränser i det yttre mellan människor och sagt – här går skiljelinjen mellan de troende och de icke troende. Men hur farlig och naiv är inte så en sådan gränsdragning. Tron är ofta en hemlighet mellan Gud och den enskilde människan. Vi vet aldrig vad som rör sig i en annans människas hjärta. Ibland kan det ju också hända att fromma åthävor och kristliga ord kan dölja ett hjärta som i sin själviskhet är bortvänt från Gud, medan å andra sidan inte så sällan man finner en stark, omutlig rättskänsla, en iver att hjälpa sina medmänniskor till vardags i det tysta – hos människor som drog sig för att ta de fromma orden i munnen.

Nej, gränslinjen mellan tro och otro går inte främst mellan människor – den går framförallt mycket igenom våra egna hjärtan.

Ingen var så klar över detta och så medveten om detta som Jesus själv. När han äter den sista måltiden med sina lärjungar så vet han att dom är ganska vanliga människor - som lätt kan ta stora ord i sin mun – men som också lika lätt kan komma till korta när det gäller trons bevisning i livet, i handlingen.

Men Jesus vet också att han ska lämna sina lärjungar. Han vet att han ska bryta upp från sin kroppsliga närvaro med dem. Då instiftar han nattvarden. När han gav dem brödet vid måltiden gav han dem också orden – Detta är min Kropp – det var som han sa: Kom ihåg varje gång ni firar nattvard att jag levt tillsammans med er och han gav uttryck för följande: jag har vandrat här på jorden, jag har botat sjuka, jag har mättat de hungriga, jag har predikat glädjens budskap för de fattiga och frihet för de fångna och jag är med er alla dagar intill tidens slut.

Under den pandemi som råder har vi ändå vid olika tillfällen kunna fira nattvard under brödets gestalt och vi kommer nu framöver att fira nattvard under brödets gestalt vid varje gudstjänst också under oktober månad nu när de flesta restriktioner inte längre är kvar. Det som är kvar kring restriktioner i vidare mening är att vi måste undvika trängsel.

Så därför kommer nattvardsbordet att stå öppet vid fler tillfällen framöver och nattvardsbordet talar ett språk som alla kan förstå. Var vi än hamnar i världen så kan vi alltid dela nattvardsfirandet och veta att det är vår Herre och Frälsare vi där möter.

God hälsning,

Per-Johan Svärd, kyrkoherde 
i Össeby församling