Inbjudan till sockenstämma

30 oktober kl 15 i Vada kyrka

Sockenstämma 

Kyrkan är en gemenskap och kyrkan är alla som tillhör den. När socknarna Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn år 2006 gick samman bildades Össeby församling. Nu 15 år senare finns det möjlighet att i varje socken i församlingen bilda sockenråd; alltså ett forum, en mötesplats där man kan få ge synpunkter och ha informationsutbyte och skapa framtidstro och uppmuntra till kreativitet om det som sker i församlingen och kyrkan. 

Tanken med sockenrådsmöten är just att vara en mötesplats där alla  -  oavsett hur man annars tar del av kyrkans verksamhet -  kan vara med och få information och dela erfarenheter och synpunkter.

Sockenstämman den 30 oktober 2021 kl.15.00 i Vada kyrka har för avsikt att undersöka om intresset finns i Össeby församling att inrätta kyrkliga sockenråd i något eller i flera var av de fyra socknarna i församlingen. 

Alla som är intresserade av att vara med och engagera sig är varmt välkomna till uppstartsmötet i Vada kyrka. Framtida sockenråd kan verkligen skapa ett brett intresse samt medinflytande för den kyrkliga verksamheten kring var och en av de vackra medeltida kyrkorna som finns i församlingen.

Sockenstämman kommer att ta upp förutsättningar för bildandet av sockenråd men kommer också ta upp historiska perspektiv vad gäller sockenrådets funktion.

Visst är det så att kyrkan framtidsmöjligheter handlar om att uppmuntra och inspirera till att mötas i gudstjänst- och undervisningssammanhang samt att det diakonala perspektivet med omtanken om varandra såsom medmänniskor är en oerhört viktig komponent i den kyrkliga gemenskapen.

God hälsning!

Per-Johan Svärd, kyrkoherde
i Össeby församling

För ytterligare information, kontakta: kyrkoherde Per-Johan Svärd,
tel: 073-831 20 20 eller e-mail: per-johan.svard@svenskakyrkan.se