Våra gudstjänster i oktober

Oktober i Össeby församling

Gudstjänster under oktober månad

Vi bjuder in till gudstjänst kl 11 på söndagarna i Össeby-Garns kyrka. 

3 oktober - Gudstjänst i Össeby-Garns kyrka
Helige Mikaels dag. Tema: Änglarna
Kyrkoherde: Per-Johan Svärd

10 oktober - Gudstjänst i Össeby-Garns kyrka
Tacksägelsedagen. Kyrkokören deltar. Tema: Lovsång
Präst: Håkan Simonsson

17 oktober - Gudstjänst i Össeby-Garns kyrka
20:e söndagen efter trefaldighet. Gospelkören deltar.Tema: Att leva tillsammans.
Kyrkoherde: Per-Johan Svärd

24 oktober - Gudstjänst i Össeby-Garns kyrka
21:e söndagen efter trefaldighet. Tema: Samhällsansvar.
Präst: Håkan Simonsson

31 oktober - Gudstjänst i Össeby-Garns kyrka
22:a söndagen efter trefaldighet. Tema: Frälsningen.
Kyrkoherde: Per-Johan Svärd

Varmt välkomna!