Våra gudstjänster i december

Össeby församling

Vi firar gudstjänst kl 11 på söndagar, i någon av våra fyra medeltida kyrkor. Under julhelgen har vi två Julottor kl 5 och kl 7, samt Nyårsbön kl 18. 

Söndag 4 december 2022 kl 11:00, Angarns kyrka
Gudstjänst 2:a söndagen i advent - Gudstjänst med stora och små
Präst: Håkan Simonsson
Barnkörerna Tonfiskarna och Sing It medverkar. Bibelutdelning till 5-åringar. Kyrkkaffe med adventspyssel.

Söndag 11 december 2022 kl 11:00, Össeby-Garns kyrka
Gudstjänst 3:e söndagen i advent - Bana väg för Herren
Kyrkoherde: Per-Johan Svärd

Söndag 18 december 2022 kl 11:00, Vada kyrka
Gudstjänst 4:e söndagen i advent - Herrens moder
Präst: Håkan Simonsson

Lördag 24 december 2022 kl 11:00, Angarns kyrka
Gudstjänst Julafton - Samling vid krubban. 
Kyrkoherde: Per-Johan Svärd
Vi bjuder på kyrkkaffe.

Söndag 25 december 2022 kl 5:00, Kårsta kyrka
Julotta Juldagen- Jesu födelse
Kyrkoherde: Per-Johan Svärd

Söndag 25 december 2022 kl 7:00, Össeby-Garns kyrka
Julotta Juldagen - Jesu födelse
Kyrkoherde: Per-Johan Svärd

Måndag 26 december kl 11.00, Vallentuna kyrka
Sammanlyst Gudstjänst Annandag jul. 

Lördag 31 december 2022 kl 18.00, Össeby kyrkoruin
Nyårsbön - Nytt År i Jesu namn
Präst: Håkan Simonsson 

Varmt välkomna!