Gravrättsinnehavarens ansvar

Som gravrättsinnehavare är du eller ni ansvariga för att graven sköts och ser vårdad ut. Gravrättsinnehavaren har rätt att bestämma vem som får begravas där och hur graven ska smyckas. Är ni flera personer som väljer att vara gravrättsinnehavare, då delar ni på ansvaret och bestämmer tillsammans.

Tänk på

Blomplantering
Plantering av säsongsblommor får ske inom planteringsytan framför gravvården. Snittblommor får sättas i de vaser som tillhandahålls. ej vedartade växter
Det går utmärkt att plantera ett och fleråriga växter. Vedartade växter får däremot ej planteras. Vedartade växter bildar lignin i stjälkar och stammar. De vissnar inte efter tillväxtperioden. Till vedartade växter hör vanligtvis buskar och träd, exempelvis barrväxter, Tuja, Rhododendron, Rosor och Lavendel.

Dessa regler gäller från och med 1 januari 2019. Eftersom andra regler gällt tidigare så finns det fortfarande gravkvarter som har kvar planteringar av vedartade växter.

Det är inte tillåtet att placera soffor, bänkar och dylikt vid gravplatsen. Konstgjorda växter bör undvikas. Tänk på att föremål av glas, keramik och metall kan skada personal och maskiner.

Gravlyktor och ljushållare får under tiden 1 oktober - 1 maj placeras på enskild gravplats. Senast första maj ska de tas bort av gravrättsinnehavaren. Den 15 maj tas gravlyktor och ljushållare bort av kyrkogårdspersonalen. Detta på grund av praktiska skäl för att inte försvåra arbetet under växtsäsongen. bristfällig skötsel.

Vi vill uppmärksamma att bristfällig skötsel kan leda till att gravrätten upphör. Enligt reglerna i begravningslagen (7 kap. § 3) åligger det gravrättsinnehavaren att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.