Bibelkurs

Fördjupning kring Bibeln och teologiska frågor

För dig som är intresserad av en fördjupning kring Bibeln och teologiska frågor erbjuds en möjlighet till en kort föreläsning med efterföljande samtal och reflektioner. Inga förkunskaper behövs. Föreläsningarna är fristående.

Söndagar kl 12.00-12.40 i Össeby-Garn eller vid den kyrka där gudstjänsten firas.

Vi träffas vid fyra tillfällen i höst, följande datum: 

12 september, kl 12.00-12.40
Tema: Bibelns historia från Abraham och framåt. Förklaring till nutidens situation i Mellanöstern.

10 oktober, kl 12.00-12.40
Tema: Samhället på Jesu tid. Esséer, Fariséer, Seloter och romare. 

7 november, kl 12.00-12.40
Tema: Ledarskap i Bibeln- hur såg det ut och kan vi lära oss något av det idag?

19 december, kl 12.00-12.40
Tema: Kyrkan i Bibeln i kontrast till sekterna; Scientologin och Jehovas Vittnen.

Kontakt: Håkan Simonsson tel: 070-680 18 20

Varmt välkomna!