Mötesplatser för vuxna

I Oskarshamns församling finns plats för både samtal och tystnad, aktivitet och vila. Trädgårdsfix på Oasen, intressanta gäster, lunchmusik och Språkcafé är några exempel på verksamheter för den som känner sig vuxen. Välkommen!

VI ÄR RÄDDA OM VARANDRA
Vi kan succesivt öppna upp igen. I Kolberga, Kristineberg och Oskarshamns kyrka firar vi åter gudstjänst. I september startar många av verksamheterna och följer de restriktioner som myndigheterna rekommenderar. Undantaget är Kristinebergskyrkan där köksrenoveringen gör att vi får skjuta lite på starten. Se kalendern när grupperna börjar. 
Vi erbjuder fortfarande enskild nattvard till dig som önskar. Dop, vigslar och begravningar genomförs med ett maxantal om 100 anhöriga. Läs mer här: Coronaviruset och kyrkans verksamheter