Foto: Catarina Olsson

Nytt krematorium byggs i Oskarshamn

Nyhet Publicerad Ändrad

Hög tid att modernisera

Första spadtaget

11 juni 2024 kunde så äntligen första spadtaget högtidlighållas inför starten av byggnationen av det nya krematoriet.

Arkitekt: Johan Lunde, Atrio Arkitekter, Kalmar

Byggledare: Mikael Brorsson GHAB arkitekter & ingenjörer

Entrepenörer i urval: 
BIM 
NCC
Elajo

Projektledare: Thomas Nilsson och Asbjörn Karlsson

 

Nytt krematorium

För Kalmar län bedömer Länsstyrelsen behov av två krematorier, de finns belägna i Oskarshamn och Kalmar. Oskarshamns församlings krematorium behöver förnyas. Församlingen har tittat på ett flertal olika lösningar och kommit fram till att det bästa alternativet är att bygga ett helt nytt krematorium. Det nya krematoriet kommer att byggas på den mark som tidigare hette Diagnosen 1 och som ligger i anslutning till Västra begravningsplatsen.

Nuvarande krematorium är beläget i Skogskapellets källarplan och togs i drift 1963 vilket gör att det är hög tid att modernisera. Idag utförs cirka 1 000 kremationer per år i Oskarshamn, som är upptagningsområde för mellersta och norra delen av Kalmar län. Det är få som väljer jordbegravning med kista idag, cirka 85% väljer kremation, och behovet av ny ugn, kyl- och frysanläggning samt teknisk utrusning är stort. Därutöver är lokalen inte optimal att arbeta i då det är minimalt med dagsljusinsläpp och lokalen är trång att arbeta i. På senare tid har även förfrågningar från anhöriga om att delta vid kremationen inkommit vilket inte är optimalt i nuvarande lokaler.

Ingen olja

Idag används RME (rapsmetylester) för att driva krematoriet, krematoriet förbrukar cirka 40 kubikmeter per år. Församlingen och Svenska kyrkan vill arbeta mer klimatsmart och så långt som möjligt att vår verksamhet går mot fossilfria alternativ. I det nya krematoriet blir det en eldriven ugn med möjlighet att komplettera med HVO fosilfritt bränsle vid hög belastning.

Solenergi

Platsen där krematoriet kommer att byggas lämpar sig bäst för solenergi av de tre placeringar som utvärderades under projektets förberedande fas. I och med läget på fastigheten så kan församlingen montera upp en större solcellsanläggning på södra sidan av nya byggnaden. 

Alternativ

Oskarshamns församling utredde även alternativet att bygga nytt krematorium på egen mark, i skogspartiet som ligger i anslutning till Diagnosen 1. Denna del består av orörd skogsmark. Om det i framtiden finns behov av att bygga ut skulle möjligheten vara mycket begränsad där och platsen lämpar sig inte för solceller.  

Kostnader

Projektet att bygga nytt krematorium kostar cirka 117 miljoner kronor. Alla kostnader för att bygga krematoriet kommer att belasta begravningsavgiften. Det är den avgiften som alla folkbokförda i Sverige betalar och är helt åtskild från medlemsavgiften för församlingsverksamheten. Idag så fördelas begravningsavgiften centralt via Kammarkollegiet.

Färdigt

Planen är att nytt krematorium kommer att stå färdigt vintern 2025/2026.


KONTAKT:
Webbadress: svenskakyrkan.se/oskarshamn
Anna Lideborg, kyrkogårds- och fastighetschef. Telefon: 0491-78 42 29.
Mail: anna.lideborg@svenskakyrkan.se