gamla kapellet blomsterprakt

Gravsten / Gravstensäkerhet

Gravanordning

Gravrättsinnehavaren har rätt – men inte skyldighet – att sätta upp en gravanordning på gravplatsen. En gravanordning kan utföras i olika material, t ex sten, trä eller metall. Inom de olika gravkvarteren finns bestämmelser för vilken utformning en gravanordning får ha och hur den får placeras. Vid val av gravanordning bör de anhöriga vänta någon tid efter begravningen och noga tänka igenom de möjligheter som finns. Vi ger gärna råd och kan upplysa om de bestämmelser som gäller. Den stenfirma som får beställningen skickar en ansökan om godkännande till kyrkogårdsförvaltningen.

Gravstensäkerhet

Gravstensäkerhet

Gravrättsinnehavaren är ansvarig för att gravstenen är säkert monterad. Kyrkogårdsförvaltningens uppdrag är att regelbundet besikta gravstenarna.

Besiktningen görs utifrån ett säkerhetsperspektiv för att undvika att såväl personskador som skador på gravstenen uppstår.Berörd gravrättsinnehavare tillskrivs och uppmanas att åtgärda bristerna på gravstenen. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen om du behöver hjälp med dubbning eller förankring av en gravvvård.

LÄS MER
Vill du läsa mer om gravstensäkerhet kan du ladda ner dokumentet Gravstensäkerhet från Centrala Gravvårdskommittén.

Gravstensäkerhet

 

Kontakt Kyrkogårdsförvaltningen

Kontaktuppgifter till Kyrkogårdsförvaltningen i Oskarshamns församling