Barn och musik

Det svänger i Oskarshamns församling!

VI ÄR RÄDDA OM VARANDRA
Vi kan succesivt öppna upp igen. I Kolberga, Kristineberg och Oskarshamns kyrka firar vi åter gudstjänst. I september startar många av verksamheterna och följer de restriktioner som myndigheterna rekommenderar. Undantaget är Kristinebergskyrkan där köksrenoveringen gör att vi får skjuta lite på starten. Se kalendern när grupperna börjar. 
Vi erbjuder fortfarande enskild nattvard till dig som önskar. Dop, vigslar och begravningar genomförs med ett maxantal om 100 anhöriga. Läs mer här: Coronaviruset och kyrkans verksamheter

Barnkör och aktiviteter för dig som vill njuta av rytm och ton tillsammans med ditt barn. Verksamheterna är gratis.

Babyrytmik
Onsdagar i Kolbergakyrkan-Barnens katedral kl. 13.30-15.30
Torsdagar i Kolbergakyrkan-Barnens katedral kl. 09.00-12.00
"Stora sångstunden" kl. 09.00 för barn 9 månader och uppåt. "Lilla sångstunden" kl. 10.00 för barn 0- 8 månader. Fika och lek efter sångstunden.
Anmälan: matilda.nyberg@svenskakyrkan.se
Kontakt: Matilda Nyberg 0491 - 78 42 35

Korsdraget
För barn årskurs 0-3. Lek, sång, dans, pyssel med mera. 
Tisdagar i Kristinebergskyrkan kl. 13.40-15.30
Kontakt: Hanna Forneheim 0491-78 42 48 
hanna.forneheim@svenskakyrkan.se

Musiklek
För barn 4-5 år. Sång, dans och rytmik. 
Onsdagar i Kolbergakyrkan-Barnens katedral kl. 17.00-17.45
Kontakt: Åsa M Jonsson 0491-78 42 16
asa.m.jonsson@svenskakyrkan.se

Sångfröna (och Miniorer) 
Åk. 1-3. Sång, lek, pyssel och samtal om stort och smått. 
Tisdagar i Kristinebergskyrkan kl. 16.30-18.15
Kontakt: Hugo Sjögren 0491-78 42 23
hugo.sjogren@svenskakyrkan.se

Kyrkis
Öppen förskola 0-5 år i vuxens sällskap. Sångstund.

Måndagar i Kristinebergskyrkan kl. 09.00-12.00
Kontakt: Lotta Ekström 0491-78 42 40
liselott.ekstrom@svenskakyrkan.se

Onsdagar i Kolbergakyrkan-Barnens katedral kl. 09.00-12.00
Kontakt: Åsa M Jonsson 0491-78 42 16
asa.m.jonsson@svenskakyrkan.se