Foto: pixabay

28/6 Förlorad och återfunnen

Webbsänd andakt från Ceciliarummet i Kyrkans hus med Marie Ivarsson, präst samt Åsa M Jonsson och Marcus Eriksson, musiker.