10/4 Långfredagsandakt

Webbandakt från Oskarshamns kyrka med Marie Ivarsson och Birger Marmvik.

Solnedgång mot en kal kvist.

Stilla veckan och påsk

Stilla veckan och påsk rymmer ett drama med vänners svek, maktens grymhet och Guds ingripande. Händelserna förändrade livsvillkoren för all framtid.

samtal

Samtalsstöd

Ibland behöver man någon att prata med. Vi har tystnadsplikt, för inga journaler och det är kostnadsfritt.