ideellt arbete

Volontär i Oscars församling - Man trivs där man behövs!

Ideell medarbetare – tillsammans kan vi göra mer

I Oscars församling är du välkommen att vara delaktig och göra en ideell insats – vi vill vara möjliggörare till att vi blir fler som bär kyrkans uppdrag att göra gott i människors liv. Som ideellt engagerad får du bidra med meningsfulla uppgifter som en del i ett större sammanhang. Det finns många sätt att engagera sig. Du kan till exempel:

  • Vara volontär i Hemkyrkan som firar gudstjänst och möter människor på våra äldreboenden
  • Ingå i teamet som ordnar sopplunch
  • Delta i kaffegrupp som ordnar med kyrkkaffet efter gudstjänst
  • Delta i besökstjänst. I den verksamheten kan man få chans att lyfta någon annans vardag genom besök i hemmet eller på boendet.
  • Vara konsertvärd
  • Vara vuxenresurs i barnkör eller öppen förskola
  • Vara Öppen-kyrka-värd och möta besökare i Oscarskyrkan
  • Ingå i teamet som atbetar med Mötesplats Oscar

Att ha ett ideellt engagemang är meningsfullt för både dig och andra, vi hoppas att du ska känna dig välkommen att finnas med i församlingens liv, arbete och utveckling!

Har du tankar kring delaktighet och idealitet i vår församling eller vill du anmäla intresse för något specifikt uppdrag?  Välkommen att höra av dig till församlingens volontärsamordnare eller fyll i intresseanmälan nedan.

Volontärsamordnare Anneli Almqvist
anneli.almqvist@svenskakyrkan.se
08-442 51 39

Bli volontär

Här kan du göra en intresseanmälan så tar volontärsamordnaren kontakt med dig

Fyll i intresseanmälan

Mötesplats Oscar

Gemenskap i sommarvärmen - du kan engagera dig

Läs om personuppgiftshantering & integritetspolicy i Oscars församling

GDPR

Information om personuppgiftshantering & integritetspolicy