Ideella medarbetare

Vill du ge av din tid för att hjälpa andra?

Vi har alltid plats för medmänniskor som vill engagera sig. Som volontär utgör du en viktig roll i vår verksamhet.

Vi söker volontärer till följande:

Besökstjänst – besök/umgås med någon som önskar sällskap

Hemkyrkan – hjälp till under gudstjänster på äldreboende

Konsertvärd – var behjälplig på konserter i våra kyrkor

Fotograf – fotografera olika församlingsverksamheter

Vinternatt 2 – nattligt boende för hemlösa EU-migranter. Var med och se till att allt praktiskt fungerar.

Öppna förskolan – hjälp till på församlingens öppna förskolor.

Juristhjälp – vi möter dagligen människor med juridiska problem men med knappa ekonomiska resurser.

Kaffevärd – har du några timmar över en söndag? vi söker kaffevärdar till Djurgårdskyrkan

Något för dig?
Kontakta volontärsamordnare Stephan Gullberg
stephan.gullberg@svenskakyrkan.se
08-442 51 27