Våra kyrkor

Våra kyrkor är öppna för alla. Välkommen in.

I Oscars församling finns fem kyrkor: Oscarskyrkan, Gustaf Adolfskyrkan, Djurgårdskyrkan, Olaus Petrikyrkan samt Oscars Lillkyrka. Hemkyrkan besöker regelbundet de hem och serviceboenden som finns inom församlingsgränserna.

Oscars församlings hemkyrkoteam 2022

Hemkyrkan

Gudstjänster och närvaro på äldre- och serviceboenden