Våra bårtäcken

I Oscarskyrkan, Gustaf Adolfskyrkan och Djurgårdskyrkan

Oscarskyrkans bårtäcke
Gustaf Adolfskyrkans bårtäcke
Djurgårdskyrkans bårtäcke