Teater Oscar

Teater för barn i årskurs 2-3

På Teater Oscar gör vi roliga lekar, dramaövningar och improvisationer. Vi övar oss på att samarbeta och låter vår fantasi och kreativitet få komma till uttryck. Genom övningarna blir vi också tryggare i att uppträda och prata inför andra.

Vi övar också in en liten kortare berättelse som vi visar för familjerna i slutet av terminen.

De berättelser vi övar in kan t ex vara hämtade från en saga, en fabel, roliga historier eller något vi hittar på själva. Det kan även vara hämtat ifrån t ex barnens bibel eftersom det där finns många spännande berättelser att gestalta.

Var: Olaus Petrikyrkan, Armfeltsgatan 2. Vi är i gymnastiksalen och öppna förskolans lokaler.

När: Onsdagar kl. 16:00–16:45. (12 ggr)

Teatern är avgiftsfri!

Mer detaljerad information fås vid en anmälan. Denna görs till:

Henrik Lundh
henrik.lundh@svenskakyrkan.se
08-442 51 58

 

Nya datum för våren 2021:
I och med rådande situation har vi valt att inte gå ut med några startdatum för vårterminen. Vi följer utvecklingen och återkommer med startdatum. 

Ungdomsgrupp våren 2021

Vi planerar att starta en teatergrupp för ungdomar från 15 år och uppåt våren 2021. Läs mer här