Studiegrupper & föredrag

Oscarsbibliotekets Vänner

Bokcirklar, författaraftnar m m

Bibelstudier

Öppen grupp i Djurgårdskyrkan

Föredragskväll

I församlingssalen eller någon av våra kyrkor

Oscars Seniorer

Musikunderhållning och roliga föredrag