Sopplunch

Måndagar kl 12:00 på Armfeltsgatan 2

På måndagar kl 12:00 serveras en sopplunch på Olaus Petrikyrkans diakonimottagning, Armfeltsgatan 2. Hit är alla välkomna och för 30 kr får du soppa, bröd med pålägg, kaffe och kaka. Välkommen!

Vårterminen 2022 startar 7 februari (senarelagt p g a pandemin)