Samtalsgrupper för sörjande

För dig som förlorat en livskamrat

Har du förlorat en livskamrat eller närstående? Att träffa andra i samma situation kan vara ett bra sätt att bearbeta sorgen.

Samtalsgrupp för dig som förlorat din livskamrat
Vi ses fem tisdagar under hösten med start 21/9 i Olaus Petrikyrkans församlingssal, Armfeltsgatan 2. Föranmäl ditt deltagande senast 7/9 genom att maila till: oscars.forsamling@svenskakyrkan.se
Deltagandet kostar ingenting och du som bor i en annan församling är också välkommen.

Kontakt: Helena Ekhem, 08-442 51 56 helena.ekhem@svenskakyrkan.se
eller Stephan Gullberg, 08-442 51 27 stephan.gullberg@svenskakyrkan.se