En grupp människor lyssnar medan en av dem berättar.

Samtalsgrupper för sörjande

För dig som förlorat en livskamrat

I samtalsgrupper för sörjande träffas människor som oavsett livsåskådning har det gemensamt att de förlorat den person som stod dem närmast. Att dela sorgen med någon kan vara till hjälp. Vi erbjuder dig en möjlighet att under enkla och kravlösa förhållanden dela upplevelser och erfarenheter med människor i liknande situation som din.

  • Nya grupper startar varje termin
  • Givetvis finns våra präster och diakoner också till hands för enskilt samtal

Tack för att jag blev inbjuden till samtalsgrupp för sörjande! Det har varit väldigt värdefullt att få sitta med er och berätta och lyssna. Jag har många vänner, men få av dem kan förstå vad jag har gått igenom, förstås. Då är det skönt att träffa andra med samma erfarenheter. Det har också varit roligt att se hur de flesta i gruppen har utvecklats, lämnat det allra mörkaste bakom sig och börjat titta framåt så smått.

Deltagare i Samtalsgrupp för sörjande

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat tankar och konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.