Samtalsgrupper för sörjande

För dig som förlorat en livskamrat eller närstående

Har du förlorat en livskamrat eller närstående? Att träffa andra i samma situation kan vara ett bra sätt att bearbeta sorgen.

Samtalsgrupp för dig som förlorat din livskamrat
Denna grupp träffas i Olaus Petrikyrkan, Armfeltsgatan 2, varannan vecka vid 6 tillfällen med en uppföljning några månader senare. Deltagandet kostar ingenting och du som bor i en annan församling är också välkommen.
Kontakt: Cecilia Linden, 08-442 51 06 cecilia.linden@svenskakyrkan.se

Samtalsgrupp för dig som förlorat en vuxen närstående
En grupp för dig som vill dela erfarenheter och tankar med andra som också förlorat ett syskon, en förälder, en god vän eller annan närstående. Deltagandet är kostnadsfritt.
För mer information, kontakta Elisabeth Öberg Hansén, 08-442 51 39, elisabeth.oberg.hansen@svenskakyrkan.se eller Patrik Pettersson, 08-442 51 47, patrik.pettersson@svenskakyrkan.se

  • Vi hoppas kunna erbjuda sorgegrupper igen under 2021
  • Givietvis finns vi tillgängliga för enskilt samtal