Samtal för ungdomar och unga vuxna

Oscars församling erbjuder ungdomar på Östermalm möjlighet till samtal

Vår erfarenhet av arbete med ungdomar visar på att det är många som inte mår så bra idag. Vi har sett att fler och fler mår dåligt och att det ibland kan vara enklare att prata med någon utomstående. 

Vi erbjuder ungdomar på Östermalm möjlighet till samtal där man inte behöver bli igenkänd som man kan bli t ex i sin skolmiljö. Samtalen är kostnadsfria och det finns inget krav på att du ska tillhöra församlingen eller vara troende.

Själavårdssamtal
Gabriella är präst i församlingen. Hon har lång erfarenhet av att ha samtal med både ungdomar och vuxna. Ni kommer överrens om hur långt samtalet är när ni bokar tid.

Själavård betyder vård av själen, att man ska kunna bli lyssnad på och få ge uttryck för sina tankar. Du får bestämma själv om du vill få ett vägledande samtal eller om du har ett specifikt behov som du vill ta upp.

Gabriella har total tystnadsplikt vilket innebär att om man träffar hennes på ett samtal får hon inte berätta något även om det finns oro. En prästs tystnadsplikt är rättsligt bindande, vilket innebär att prästen inte får berätta vad du sagt för någon människa eller myndighet.

Välkommen att kontakta Gabriella Johansson om du har frågor eller vill boka tid.
E-post: gabriella.johansson@svensakkyrkan.se
Telefon: 08-442 51 56