Samtal för ungdomar och unga vuxna

Oscars församling erbjuder ungdomar på Östermalm möjlighet till samtal, dels med präst i församlingen, dels genom samtalsmottagningen Tilliten.

Vår erfarenhet av arbete med ungdomar visar på att det är många som inte mår så bra idag. Ibland kan det vara skönt att prata med någon utomstående. 

Vi erbjuder ungdomar på Östermalm möjlighet till samtal där man inte behöver bli igenkänd som man kan bli t ex i sin skolmiljö. Samtalen är kostnadsfria och det finns inget krav på att du ska tillhöra församlingen eller vara troende.

Själavårdssamtal
Våra ungdomspräster har lång erfarenhet av att ha samtal med både ungdomar och vuxna. Ni kommer överens om hur långt samtalet ska vara när ni bokar tid.

Själavård betyder vård av själen, att man ska kunna bli lyssnad på och få ge uttryck för sina tankar. Du får bestämma själv om du vill få ett vägledande samtal eller om du har ett specifikt behov som du vill ta upp.

Präster har total tystnadsplikt vilket innebär att om man träffas för ett samtal får prästen inte berätta något även om det finns oro. En prästs tystnadsplikt är rättsligt bindande, vilket innebär att prästen inte får berätta vad du sagt för någon människa eller myndighet.

Har du frågor eller vill boka tid?

Helena Carlberg Ekhem helena.carlberg@svenskakyrkan.se
Telefon: 08-442 51 56

Tilliten - samtalsmottagning för barn och unga

För dig mellan 10 och 20 år - läs mer och sök själv på tilliten.org