Meny

Samtal för ungdomar och unga vuxna

Oscars församling erbjuder ungdomar på Östermalm möjlighet till samtal

Vår erfarenhet av arbete med ungdomar visar på att det är många som inte mår så bra idag. Vi har sett att fler och fler mår dåligt och att det ibland kan vara enklare att prata med någon utomstående. 

Vi erbjuder ungdomar på Östermalm möjlighet till samtal där man inte behöver bli igenkänd som en kan bli tex i sin skolmiljö. Samtalen är kostnadsfria och det finns  inget krav på att du ska tillhöra församlingen eller vara troende.

Här nedan beskriver vi de olika formerna av samtal som vi erbjuder:

Kuratorsamtal
Isabella arbetar i församlingen både som pedagog och som kurator. Hon är socionom och har en grundläggande terapiutbildning i KBT (kognitiv Beteendeterapi) och tar emot ungdomar och unga vuxna i åldrar 12-25 på stödsamtal. Ett samtal är ungefär 50-60 minuter långt.

Upplägget är olika beroende på vad du behöver stöd med. Det kan vara allt från ett par enstaka samtal till att man träffas under en hel termin. Under första samtalen brukar du få berätta varför du kommer samt lite om sin bakgrund och familj därefter bestämmer du och Isabella hur samtalen ska läggas upp.

Isabella har tystnadsplikt men även anmälningsskyldighet enligt både kyrkoordningen och SoL (Socialtjänstlagen). Det innebär att om det finns en oro för dig, att du blivit utsatt eller om du begått ett grövre brott måste det anmälas. Däremot tar vi en diskussion tillsammans om hur det går till om hon upplever någon oro.

Själavårdssamtal
Gabriella är präst i församlingen. Hon har lång erfarenhet av att ha samtal med både ungdomar och vuxna. Ni kommer överrens om hur långt samtalet är när ni bokar tid.

Själavård betyder vård av själen, att man ska kunna bli lyssnad på och få ge uttryck för sina tankar. Du får bestämma själv om du vill få ett vägledande samtal eller om du har ett specifikt behov som du vill ta upp.

Gabriella har total tystnadsplikt vilket innebär att om man träffar hennes på ett samtal får hon inte berätta något även om det finns oro. En prästs tystnadsplikt är rättsligt bindande, vilket innebär att prästen inte får berätta vad du sagt för någon människa eller myndighet.

Välkommen att kontakta Gabriella Johansson om du har frågor eller vill boka tid.
E-post: gabriella.johansson@svensakkyrkan.se
Telefon: 08-442 51 56