Royal Djurgården

En förening som samlar attraktionerna på Djurgården

Oscars församling är medlem i Kungl. Djurgårdens Intressenter, en förening som samlar attraktionerna på Djurgården. Museer, konsthallar, nöjesetablissemang, restauranger, service- och trafikföretag samverkar, utvecklar och stärker Djurgården som besöksmål.

Läs gärna mer om vad som händer på Djurgården här