Pilgrimsvandring

Vandring på Djurgården i medveten närvaro

Att vandra i gemenskap kan öppna upp för möjlighet till reflektion och att fördjupa relationen till dig själv, till skapelsen, till medmänniskan och till Gud.

Vi startar och avslutar utanför Oscarskyrkan. Vi samlas vid entrén kl 11:45 och vandrar sen cirka 2 timmar med korta stopp för andakt.

  • Tisdagar 11:45-13:45
  • Terminsstart 10/1 2023
  • Ta gärna med dricka, mellanmål och ett sittunderlag
  • Vid kraftig nederbörd har vi i stället en kort pilgrimsvandring inne i Oscarskyrkan
  • Frågor? Kontakta Jenny Ericsson, 08-442 51 39jenny.ericsson@svenskakyrkan.se

Pilgrimsvandring

Vandring i medveten närvaro och med öppna sinnen kan ge oss tid att vila och landa samt möjliggöra en paus från vad många upplever som en tidsstyrd tillvaro. Vi vandrar på stigar och vägar i sökande efter livets djup; en pilgrimsvandring erbjuder omsorg av både kropp och själ och en möjlighet att söka existentiell hälsa på ett förutsättningslöst sätt.

Under våra vandringar kommer vi bland annat reflektera kring de ekologiska nyckelorden som en inbjudan till fördjupande av tankar och känslor: frihet och mångfald, enkelhet och ansvarighet, tystnad och öppenhet, bekymmerslöshet och tillit, långsamhet och hållbarhet, andlighet och förundran, delande och inkludering. 

En levande kyrka
Pilgrimsvandring blev tidigt ett kännetecken för en levande kyrka. 
De första kristna pilgrimerna vandrade strax efter Jesu död till platser i Jerusalem där Jesus korsfästs och begravts. I Sverige har den nutida pilgrimsrörelsen en relativt kort historia då den varit mer eller mindre förbjuden sedan 1500-talet med reformationens intåg. Idag är det många som söker förena det sinnliga med det andliga genom att i gemenskap vandra där vissa färdvägar är historiska och trampas upp på nytt medan andra är oprövade och outforskade. Att pilgrimsvandra kan innebära ett förhållningssätt till livet, en livsstil där jag får möta mig själv, min längtan och att finna livsmod. Att dela det enkla i nära gemenskap med andra människor där utrymme ges för inre samtal, tystnad, bibelord, naturupplevelser och delande med andra.

Vi kommer att utforska delar av Djurgården genom att promenera, göra korta stopp för textläsning och reflektion samt en fikapaus. Du bör kunna gå obehindrat utan hjälpmedel.

Oavsett om du vill utöva fysisk aktivitet, upptäcka naturens katedral, söka och fördjupa din andlighet, möta människor eller letar efter en mening i tillvaron
- följ med på vandring för att uppleva och se!