Oscarskyrkan interiör

Oscarskyrkan

Någon kör en rullstolsburen person längs grusgången mot kyrkan.

Nu utökar vi tillgängligheten!

Våren 2024 pågår arbeten vid Oscarskyrkans gårdsentré

Öppen alla dagar kl 10-17
Besöksadress: Narvavägen 6, Stockholm

Oscarskyrkan byggdes mellan åren 1897-1903 och grundstenen lades av konung Oscar II. Kyrkan är ritad av arkitekt Gustaf Hermansson som även har ritat Sofia kyrka och många kyrkobyggnader i Sundsvall och Helsingborg.

Exteriört är Oscarskyrkan i nygotisk stil och har i stort sett likadan ut sedan invigningen. Interiört genomfördes en första renovering redan 1921-22 ledd av Lars Israel Wahlman. Då ersattes bland annat de ursprungliga fönstren av glasmålningar med bibliska motiv, utförda av den norske konstnären Emanuel Vigeland. Samtidigt byttes mässingskronorna i midskeppet ut mot tre stora kronor i ek. Vid nästa restaurering, 1954-56, ledd av Otar Hökerberg, fick den ursprungliga nygotiska altaruppsatsen lämna plats för ett nytt i guldbrons, modellerat av konstnären John Lundqvist. Oscarskyrkans största sevärdhet är de Vigelandska glasmålningarna som kom till i samband med renoveringen av kyrkan under 1920-talet. De sammanlagt 33 glasfönstren är skapade av den norske konstnären Emanuel Vigeland och utgör den mest betydande glasmålningssatsen i Sverige. Tekniskt och konstnärligt har Vigeland inspirerats av den medeltida glasmålarkonsten i de italienska och franska katedralerna.

Oscarskyrkans orgel, en av de största i Sverige, byggdes 1949 av den danska orgelfirman Marcussen & Son i Aabenraa. Den har 4 manualer och pedal, sammanlagt 78 stämmor och drygt 5 200 pipor. Dispositionen utarbetades av orgelbyggaren i samråd med Oscarskyrkans dåvarande organist, Alf Linder, som också var initiativtagare till bygget. Orgeln blev snabbt berömd såväl inom som utom landets gränser. För svenskt orgelbyggeri blev den epokbildande. Den bröt med den rådande romantiska traditionen och anknöt i fråga om konstruktion och klang till barocktidens orglar. Endast smärre förändringar av orgeln har gjorts sedan dess tillkomst. 1980 sattes fria kombinationer in av orgelfirman Bruno Christensen & Sönner. Samma firma svarade också för den senaste översynen av orgeln inför 50-årsjubileet 1999. Till orgeln hör också ett så kallat fjärrverk som härstammar från den tidigare orgeln i kyrkan. Fjärrverket, som nyligen har renoverats, är placerat på kyrkvinden. Man spelar på det från den stora orgeln via elektrisk överföring. Likt himmelska toner kommer så ljudet fram genom två öppningar i korvalvet ovanför altaret.

Tillgänglighet
För dig med rörelsehinder som använder rullstol, permobil, rullator eller har svårt att gå i trappor, har vi en anpassad entré på kyrkans norra sida. Denna nås endast från Fredrikshovsgatan. Färdtjänst har möjlighet att köra hela vägen fram till denna entré. Stora entrén på Narvavägen är inte tillgänglighetsanpassad. 

 

Gudstjänster i Oscarskyrkan

Gudstjänster i Oscarskyrkan

Välkommen till församlingens största kyrka! Här hittar du information kring de olika gudstjänster som firas i kyrkan.

Digital rundvandring