Svartklädda korister lutar sig mot ett balkongräcke.

Oscars vuxenkörer

Vi har körer för alla åldrar - provsjung du också

Provsjungning pågår

Nu kan du som är intresserad av att vara med i någon av våra vuxenkörer provsjunga inför hösten. Till provsjungningen förbereder du en fritt vald solosång a capella eller med komp (ta i så fall med noter). På plats testar vi även omfång, a vista-läsning och sjunger en enkel sång i kvartett.

Provsjungning 1 juni. Boka tid 

Oscars Vokalensemble

En mindre ensemble för sångare som vill arbeta på ett semiprofessionellt sätt. Ensemblen har en tät produktionstakt och du som korist förväntas komma väl förberedd till repetitionerna. Vi ställer höga krav på erfarenhet, färdighet och engagemang. Ensemblen vill bli en betydande aktör i körsverige genom att framföra genomtänkta, exklusiva program med allt från nykomponerad musik till äldre musik i moderna uttolkningar.

  • Repeterar onsdagar 18:30-21:00 i Olaus Petrikyrkan, Armfeltsgatan 2
  • Leds projektvis av dirigenterna Fredrik Malmberg, Rebecka Ryd, Hanna Sandman, Oscar Rutberg och Pär Olofsson

Ensemble Ekvalis

En kör för lika röster (SSAA) som sjunger a capella-program såväl som större verk med orkester. Detta är en kör för kvalificerade sångare som vill arbeta i ett högt repetitionstempo och med utmanande repertoar. Du som korist förväntas även kunna arbeta självständigt med instudering mellan repetitionerna. Kören består av ca 30 sångare och har genom sin höga musikaliska nivå en betydande roll i Oscars körliv.

  • Repeterar onsdagar 18:30-21:00 i Oscars församlingssal, Fredrikshovsgatan 8
  • Leds projektvis av dirigenterna Fredrik Malmberg, Rebecka Ryd, Hanna Sandman, Oscar Rutberg och Pär Olofsson

Oscars Kammarkör

En blandad kör (SATB) som sjunger större verk med orkester såväl som a capella-program. Detta är en kör för kvalificerade sångare som vill arbeta i ett högt repetitionstempo och med utmanande repertoar. Du som korist förväntas även kunna arbeta självständigt med instudering mellan repetitionerna. Kören består av ca 30 sångare och har genom sin höga musikaliska nivå en betydande roll i Oscars körliv.

  • Repeterar onsdagar 18:30-21:00 i Oscarskyrkan, Narvavägen 6
  • Leds projektvis av dirigenterna Fredrik Malmberg, Rebecka Ryd, Hanna Sandman, Oscar Rutberg och Pär Olofsson

Oscars Oratoriekör

Denna kör riktar sig främst till våra egna erfarna körsångare som uppnått pensionsåldern. I mån av plats tas sångare in i kören som inte tidigare sjungit i Oscars församling. Repertoaren fokuserar på de stora kör- och orkesterverken.

  • Repeterar måndagar 10:00-12:00 i Oscars församlingssal, Fredrikshovsgatan 8
  • Leds projektvis av dirigenterna Fredrik Malmberg, Rebecka Ryd, Hanna Sandman, Oscar Rutberg och Pär Olofsson

För information om de olika körerna kontakta körproducent Rebecka Ryd: oscars.korproducent@svenskakyrkan.se