Oscars Ungdomskör

En kör för dig som går på gymnasiet eller är något äldre.
Repeterar måndagar kl 17:00–19:30 på Fredrikshovsgatan 8.
Körledare: Pär Olofsson.

oscarsungdomskor.se

provsjung!

Vill du provsjunga?
Kontakta par.olofsson@svenskakyrkan.se