Oscars Ungdomskör

En kör för dig som går på gymnasiet eller är något äldre.
Repeterar måndagar kl 17:30–20:00 på Fredrikshovsgatan 8.
Körledare: Pär Olofsson.

oscarsungdomskor.se

Provsjung!

Vill du provsjunga?
Kontakta par.olofsson@svenskakyrkan.se