Oscars Högstadiekör

För dig som går på högstadiet. Blandad repertoar. Stämsång. Kompisar. Konserter.
Repeterar onsdagar kl 16:30–18:00 i Oscarskyrkan. Körledare: Pär Olofsson.

provsjung!

Vill du provsjunga?
Kontakta par.olofsson@svenskakyrkan.se