Lägenhetshus

Carl och Emmy Setterwalls minne önskar fler sökande till sina bostäder

Nyhet Publicerad Ändrad

För dig som fyllt 55 år

Stiftelsens Carl och Emmy Setterwalls minne har en fastighet med 62 hyreslägenheter på Rigagatan 14-16 vid Gustaf Adolfsparken. Den vanligaste lägenheten är en 2:a på 48 kvm.

Stiftelsens ändamål är att vara ett hem för gamla inom Oscars församling varför endast sökande äldre än 55 år kan komma ifråga. Sökande ska ha under en längre tid ha bott i Oscars församling och företräde ges för de som är ekonomiskt behövande.

  • Här hittar du ansökningsblankett
  • Ring föreståndaren Helena Hjorth Tillman på 08 660 24 99 om du har några frågor.
  • Expeditionstider: mån-fred kl 10-11