Mötesplatser

Seniorträffar, bibliotek, samtalsgrupper m m

Den som vill lära sig mer om kristen tro hittar ett flertal forum för detta i form av studiecirklar och samtalsgrupper. Den som är intresserad av globala frågor som miljö, religion, mänskliga rättigheter m m, erbjuds varje termin ett flertal kostnadsfria föredrag, ofta med välkända föreläsare. Oscars Seniorer erbjuder också föredrag, vanligen med inriktning på underhållning, och Oscarsbibliotekets Vänner arrangerar författaraftnar och bokcirklar. Hittar du något som passar dig?

Oscars Seniorer

Musikunderhållning och roliga föredrag

foto av en grupp människor som äter sopplunch

Sopplunch

Måndagar kl 12:00 på Armfeltsgatan 2

Kontakt och Gemenskap

För gamla, ensamma, sjuka och andra som behöver hjälp eller omvårdnad.

En grupp människor lyssnar medan en av dem berättar.

Samtalsgrupper för sörjande

För dig som förlorat en livskamrat

bild som föreställer människor på öppet hus på diakonimottagning

Öppet hus på diakonimottagningen

Måndagar kl 9:30-15:00 på Armfeltsgatan 2

Öppen förskola

På Fredrikshovsgatan 3

Ett bord med böcker. I bakgrunden syns hyllor med böcker.

Bibliotek

Öppet för alla

Oscarsbibliotekets Vänner

Bokcirklar, författaraftnar m m