Mötesplatser

Seniorträffar, bibliotek, samtalsgrupper m m

Den som vill lära sig mer om kristen tro hittar ett flertal forum för detta i form av studiecirklar och samtalsgrupper. Den som är intresserad av globala frågor som miljö, religion, mänskliga rättigheter m m, erbjuds varje termin ett flertal kostnadsfria föredrag, ofta med välkända föreläsare. Oscars Seniorer erbjuder också föredrag, vanligen med inriktning på underhållning, och Oscarsbibliotekets Vänner arrangerar författaraftnar och bokcirklar. Hittar du något som passar dig?