Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Oscars församling Besöksadress: Fredrikshovsgatan 3 B, 11523 Stockholm Postadress: BOX 24145, 10451 STOCKHOLM Telefon:+46(8)4425100 E-post till Oscars församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Lilla Prästkragen

Montessoriinspirerad förskola med heldagsomsorg

Lilla Prästkragen är en förskola på nedre Gärdet i centrala Stockholm. Förskolan har två avdelningar; Humlan och Fjärilen, och totalt 23 inskrivna barn.

Förskolans lokaler ligger i Olaus Petrikyrkans vackra och stora lokaler som byggdes på 1950-talet. Vi har nära till natur och kultur samt en egen gård i ett bilfritt bostads- och grönområde. Förskolan utnyttjar varje vecka husets gymnastiksal, våra närliggande lekparker och grönområden. Kyrkans egen husmor lagar all vår mat, med en stor del ekologiska råvaror.

På Humlan går 7-8 barn med barn i åldern 1-3 år och på Fjärilen går 15-16 barn i åldrarna 3-6 år. Vi har hög personaltäthet med två legitimerade förskollärare, en montessorilärare och två barnskötare. Just nu har vi även en pedagog som resurs på deltid.

Förskolans verksamhet styrs av den nationella läroplanen för förskolan, Lpfö18. Vi vill förmedla en kunskapstillåtande och mognadsanpassad lek- och lär-atmosfär med grunden i barnens nyfikenhet och kreativitet. Vårt arbetssätt är temaorienterat utifrån läroplanens mål.

Det pedagogiska arbetet på förskolan inspireras av Montessoripedagogiken där man lyfter fram barnens intressen och lust att lära utifrån sina egna förmågor. Alla områden integreras med varandra under hela dagen.

Vår kyrkliga anknytning är öppen och inkluderande så att alla barn och vuxna oavsett livsåskådning ska känna sig bekväma och välkomna. Vi följer Läroplanen för förskolan. Vi bjuder in alla barn och deras familjer till församlingens Gudstjänst för stora och små ca en gång per månad. Därutöver har vi även andra stunder i kyrkans lokaler.

 

Lilla Prästkragen
Armfeltsgatan 2,  7:30-17:00. Öppettiderna grundas på föräldrars arbetstider/behov och kan därför komma att ändras.
Maxtaxa gäller.
08-442 51 51

Kontakt: Sofie Winsnes, förskolechef
sofie.winsnes@svenskakyrkan.se
08-442 51 41 eller ring numret till förskolan ovan.

Läs mer om Lilla Prästkragen på ungioscars.se

välkommen på öppet hus

Tisdagarna 4/2, 3/3, 31/3, 28/4 och 26/5 kl 9:00 är det öppet hus på Lilla Prästkragen. Förskolechef Sofie visar lokalerna och berättar om verksamheten.

Vill ni komma, anmäl er till hennes senast måndagen innan.
sofie.winsnes@svenskakyrkan.se 08-442 51 41