Förskolan Lilla Prästkragen

Montessoriinspirerad förskola med heldagsomsorg

Öppet hus

Vill ni besöka oss och se verksamheten på nära håll? Vi tar emot 3-4 familjer åt gången. Föranmälan till Sofie Winsnes senast måndag den vecka ni önskar komma.

  • Datum våren 2024: 8/2, 7/3, 11/4, 16/5 och 13/6 kl 9:15-10:00

Lilla Prästkragen är en förskola på nedre Gärdet i centrala Stockholm. Förskolan har två avdelningar; Humlan och Fjärilen, och totalt 25 inskrivna barn.

Förskolans lokaler ligger i Olaus Petrikyrkans vackra och stora lokaler som byggdes på 1950-talet. Vi har nära till natur och kultur samt en egen gård i ett bilfritt bostads- och grönområde. Förskolan utnyttjar varje vecka husets gymnastiksal, våra närliggande lekparker och grönområden. Kyrkans egen husmor lagar all vår mat, med en stor del ekologiska råvaror.

På Humlan går 7-9 barn med barn i åldern 1-3 år och på Fjärilen går 15-17 barn i åldrarna 3-6 år. Vi har hög personaltäthet med två legitimerade förskollärare och tre barnskötare. Just nu har vi även en pedagog som resurs på deltid.

Förskolans verksamhet styrs av den nationella läroplanen för förskolan, Lpfö18. Vi vill förmedla en kunskapstillåtande och mognadsanpassad lek- och lär-atmosfär med grunden i barnens nyfikenhet och kreativitet. Vårt arbetssätt är temaorienterat utifrån läroplanens mål.

Det pedagogiska arbetet på förskolan inspireras av Montessoripedagogiken där man lyfter fram barnens intressen och lust att lära utifrån sina egna förmågor. Alla områden integreras med varandra under hela dagen.

Vår kyrkliga anknytning är öppen och inkluderande så att alla barn och vuxna oavsett livsåskådning ska känna sig bekväma och välkomna. Vi följer läroplanen för förskolan och skollagen. Vi bjuder in alla barn och deras familjer till församlingens Gudstjänst för stora och små ca en gång per månad. Därutöver har vi även andra stunder i kyrkans lokaler.

 

Lilla Prästkragen
Armfeltsgatan 2,  7:30-17:00. Öppettiderna grundas på föräldrars arbetstider/behov och kan därför komma att ändras. Maxtaxa gäller.
08-442 51 51

Kontakt: Sofie Winsnes, förskolechef
sofie.winsnes@svenskakyrkan.se
08-442 51 41 eller ring numret till förskolan ovan.

 

E-tjänst, KÖREGLER, anmälan & uppsägning av plats

Vi använder oss av Stockholm stads gemensamma kö och erbjuder även platser via Stockholm Stads e-tjänst. 

Till Stockholms stads e-tjänst för anmälan om plats till förskolan

 

Läs regler avseende kö och uppsägning av förskoleplats på Lilla Prästkragen här

 

Här finns information om klagomålshantering hos församlingens förskola Lilla Prästkragen

Information om klagomålshantering