Ledarutbildning

Ledarutbildningen är en möjlighet att testa och öka dina kunskaper i gott ledarskap. Det du lär dig här kommer du ha nytta av i många olika sammanhang.

Vad är ledarutbildning?
Ledarutbildningen är en möjlighet för dig att testa dina ledaregenskaper som du har, hitta sådant du inte trodde fanns och öka din kunskap i gott ledarskap. Du kommer att ha nytta av det du lär dig i många fler sammanhang än inom kyrkan, det kan vi lova.

Ledarutbildningen är kostnadsfri, församlingen står för allt. Efter fullföljd utbildning får du ett intyg och har även möjlighet att använda oss som referenser när du söker jobb.

Vad gör vi?
Vi jobbar med ämnen som lek, att prata inför en grupp, bibelkunskap, gott ledarskap, etik, skapande, drama, förmedling av kunskap, planering, andakt, gruppdynamik och  kroppsspråk.

Vad krävs av mig?
Vi har inga prov eller förhör. Vi försöker att arbeta med metoder som gör lärandet roligt. Utbildningen är valfri och man får självklart hoppa av om man mot förmodan inte skulle kunna, hinna eller vilja. Men självklart meddelar man då det till oss. Testa!

Vad kan jag göra som ledare?
Ledare behövs på olika sätt i församlingen och får erbjudanden om viktiga uppdrag. Det kan vara till läger, i konfirmationsgrupper, i verksamheter, på resor m. m. Uppdragen kan se olika ut men handlar alla om att vara en god förebild och ha roligt!

Information
Ledarutbildningen startar på hösten och sträcker sig över tre
terminer. Vi träffas en gång i månaden i samband med torsdagskvällarna i Olaus Petrikyrkan. Vi åker också på ett helgläger.

Kontakta Henrik Lundh om du har frågor om ledarutbildningen.
E-post: henrik.lundh@svenskakyrkan.se
Telefon: 08-442 51 58