Kyrkorådets protokoll

Här finner du kyrkorådets protokoll och dess bilagor för innevarande mandatperiod

2024-06-05

KR240605 PROTOKOLL §6 omedelbar justering
KR240605 PROTOKOLL §1-5, 7-16

2023-06-15