Alla konfirmationsalternativ

i Östermalms församlingar

Oscars församling har en gemensam folder med Engelbrekts församling samt Hedvig Eleonora församling med alla alternativ på Östermalm inför konfirmationen 2023.

Konfirmation på Östermalm 2023