Meny

Hemkyrkan

Gudstjänster och närvaro på äldre- och serviceboenden

De flesta människor bär på frågor om livets mening. När man blir gammal eller sjuk kan de frågorna komma upp till ytan på ett sätt som de kanske inte gjort tidigare. Hemkyrkan i Oscars församling är till för boende, personal och anhöriga på de hem och serviceboenden som finns inom församlingsgränserna, och skapar mötesplatser där människors andliga behov får komma till uttryck.

Kontakt: Karin Bergholm, präst
karin.bergholm@svenskakyrkan.se
08-442 51 59