Gustaf Adolfskyrkan

Öppet tisdag-fredag kl 11-15 samt vid evenemang.
Besöksadress: Wittstocksgatan 26, Gustaf Adolfsparken, Stockholm

Vackert belägen mitt i Gustaf Adolfsparken ligger Gustaf Adolfskyrkan. Kyrkan uppfördes i början av 1890-talet som garnisonskyrka i nygotisk stil. Arkitekt var Carl Möller. Västgaveln och kormuren har stora rosettfönster. Interiören har utsmyckning av Agi Lindegren.

Kyrkan ägdes av officerskåren vid Svea och Göta Livgarden, men köptes under 1960-talet av Oscars församling. En restaurering ägde rum 1967-68 under ledning av arkitekterna Björn Linn och Erik Helenius. Gustaf Adolfskyrkan invigdes 1892 av biskop Gottfrid Billing.

Gudstjänster i Gustaf Adolfskyrkan

Gudstjänster i Gustaf Adolfskyrkan

Välkommen till mysiga GA! Här hittar du information om de gudstjänster som firas i kyrkan.