Gudstjänster i Oscarskyrkan

Välkommen till församlingens största kyrka! Här hittar du information kring de olika gudstjänster som firas i kyrkan.

Högmässa

I Oscarskyrkan firas högmässa på söndagar kl 11:00 med undantag för några söndagar varje termin då Mässa med små och stora firas samma tid. Efter mässan serveras kyrkkaffe. Under sommarmånaderna firas främst konfirmationsgudstjänster här.

Mässa med små och stora

Detta är en gudstjänst där barnen ges mycket plats och medlemmar ur församlingens barnkörer sjunger. Efter mässan serveras kyrkkors. Läs mer och se aktuella datum för Mässa med små och stora

Pilgrimsandakt

Pilgrimsandakt i Oscarskyrkan på tisdagar kl 11:30. Denna andakt föregår Pilgrimsvandringen som utgår från kyrkan kl 11:45. Åter hösten 2023.

Babygudstjänst

En torsdag i månaden firas babygudstjänst i Oscarskyrkan. En enkel gudstjänst som sen övergår i sångstund följt av fika. Åter hösten 2023.