Gudstjänster i Gustaf Adolfskyrkan

Välkommen till mysiga GA! Här hittar du information om de gudstjänster som firas i kyrkan.

Mitt inne i Gustaf Adolfsparken står hon, den fina gamla kyrkan som Svea Livgarde lät uppföra. Hon påminner något om en brittisk landsbygdskyrka och i den erbjuder Oscars församling idag ett rikt gudstjänstliv med lite mer traditionell inriktning. Varje lördagkväll ringer vi in och välkomnar helgen tillsammans i vårt helgmålsfirande. Det är en finstämd och stilla stund med psalmsång och betraktelse.

Varje söndag firas högmässa eller gudstjänst, inte sällan med fin körmedverkan. Därtill kommer musiker från Livgardet att tillsammans med en präst från Oscars församling att hålla lunchkonserter vissa onsdagar.

Mycket varmt välkomna!

  • På lördagar under vår och höst samlas vi till Helgmålsbön 
  • Högmässa på söndagar kl 15:00 med undantag för några söndagar varje termin då gudstjänst i stället firas med Stiftelsen Brödet
  • På sommaren och vid högtider kan andra tider förekomma så titta alltid i kalendern för aktuell information