Kors på Djurgårdskyrkans altare

Gudstjänster i Djurgårdskyrkan

Den fina lilla träkyrkan intill Gröna lund. Här hittar du information om de gudstjänster som firas i kyrkan.

Gudstjänst firas söndagar kl 11:00, en söndag i månaden med nattvard. Efteråt serveras kyrkkaffe och vissa söndagar leder prästen en öppen bibelstudiegrupp.

På somrarna förläggs merparten av församlingens gudstjänster hit då vi under juli månad varje år har Sommarkyrka här. Utöver andakter och gudstjänster erbjuds då även kafé och konserter.