GDPR - Om du är låntagare på Oscarsbiblioteket

Information om hur vi behandlar personuppgifter för låntagare på Oscarsbiblioteket

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter? 

Dina personuppgifter behandlas med stöd av det avtal som ingås mellan oss i och med att du blir låntagare på biblioteket. Uppgifterna behandlas för att vi ska kunna komma i kontakt med dig, exempelvis för att kunna hantera utlån och reservationer. Om du har anmält dig till utskick av nyhetsbrev behandlas dina uppgifter i samband med det med stöd av det samtycke du lämnat när du anmälde dig till nyhetsbrevet. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du ansöker om lånekort lämnar du in personuppgifter till Oscarsbiblioteket. Detta görs på en blankett där du själv fyller i personuppgifterna.  

De personuppgifter vi behandlar är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Uppgifterna raderas när låntagarkontot upphör. 

Vilka rättigheter har du?

Oscarsbiblioteket ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. Du kan när som helst avsluta ditt låntagarkonto och dina personuppgifter raderas därmed. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.