Föredragskväll

I församlingssalen eller någon av våra kyrkor

Några kvällar varje termin anordnar vi spännande föredrag i församlingssalen eller i någon av våra kyrkor.

Aktuella föredrag publiceras här på hemsidan.