Meny

Ekonomiskt stöd

Genom stiftelsemedel kan vi hjälpa ekonomiskt

Stiftelserna riktar sig till olika behov och åldersgrupper, men har generellt det gemensamt att du ska bo i Oscars församling för att kunna söka medel. När det gäller social hjälpverksamhet kan ekonomiskt utsatta barnfamiljer, åldringar, sjuka och handikappade, eller personer som på annat sätt är i behov av ekonomisk hjälp, söka tillfälliga bidrag. Ansvaret för brådskande akuthjälp ligger enligt socialtjänstlagen i första hand på socialförvaltningen.

Du får i allmänhet inte ha någon egen förmögenhet i form av till exempel hus eller bostadsrätt. När det gäller det som kallas omsorg om barn och unga finns det medel att söka för barn upp till 21 års ålder. Här är det i första hand barnets behov som styr vad bidrag kan beviljas till. 

Kontakt: Yvonne Espelund
yvonne.espelund@svenskakyrkan.se
08-442 51 28 

Ladda ner ansökningshandlingar

Alfred och Alma Christensens minnesstiftelse
För behövande kvinnor som bor i Stockholms stad (d v s är folkbokförda i kommunen) finns Alfred och Alma Christensens minnesstiftelse. Enligt stiftelsens stadgar är det ”mindre bemedlade och oförvitliga i Stockholm bosatta kvinnor” som kan ansöka om bidrag. Att stiftelsen riktar sig till de som är mindre bemedlade innebär att man inte får ha någon förmögenhet, t ex i form av en bostadsrätt eller fritidshus. Att vara oförvitlig innebär helt enkelt att man lever ett hederligt liv. Ansökningsblankett samt information om vad man ska tänka på när man ansöker hittar du längst ner här på sidan när ansökningsperioden startar. Handlingar kan också hämtas på församlingsexpedition, Fredrikshovsgatan 3. Ansökningsperiod är 1 april-4 maj 2020. Vänligen observera att om du bor i Oscars församling får du snabbare besked om du istället söker medel från någon av våra andra stiftelser.

Ladda ner ansökningshandlingar

Nanna Wallins stiftelse
Stipendiet ur Nanna Wallins stiftelse kan sökas av före detta elever från Gärdesskolan. Sökande ska erhållit avgångsbetyg från Gärdesskolan, slutbetyg vid gymnasieskola samt bedriva högre studier. Stipendiet gäller endast för elever som inte tidigare tagit emot stipendiet. Ansökningsperioden är under maj månad.

Kontakt och Gemenskap
Församlingen har ett mycket nära samarbete med Föreningen Kontakt och Gemenskap. Genom dem kan ensamstående föräldrar boende i Oscars församling söka bidrag till sommaraktiviteter för barnen eller en resa. För församlingsbor med låg inkomst finns det möjlighet att söka ekonomiskt bidrag för oförutsedda utgifter.
Kontakt: Anette Karinen Acosta
kontakt@kogioscars.se
08-664 43 12
Se hemsida

Personuppgiftshantering
Läs om hur vi hanterar personuppgifter

datum för stiftelsemedel

Vi tar emot ansökningar fr om 20/1 2020.
Ansök hos Yvonne Espelund yvonne.espelund@svenskakyrkan.se
08-442 51 28