spargris

Ekonomiskt stöd

Saknas pengar till tandvården, glasögonen du behöver eller till semester med barnen? Här finns information om stiftelseansökan.

Alla stiftelseansökningar i Oscars församling handläggs via en gemensam stiftelseexpedition som är belägen i Hedvig Eleonora församling.

Personlig hjälp med din stiftelseansökan

Oscarsbor som vill ha personlig hjälp med att göra sin stiftelseansökan kan kontakta:
diakon Stephan Gullberg, 08-442 51 27
stephan.gullberg@svenskakyrkan.se
eller diakon Åsa Wadholm, 08-442 51 53
asa.wadholm@svenskakyrkan.se för att få hjälp med att göra sin ansökan. De bistår även med att skriva det diakonintyg som ska bifogas en ansökan.

Ansökan och blankett

För att din ansökan ska kunna behandlas måste du fylla i en särskild blankett. Det behövs också intyg från en diakon eller kurator som bekräftar både din ekonomiska och sociala situation. Blankett laddas ner här eller hämtas utanför Hedvig Eleonora församlingsexpedition på Storgatan 7, i Oscarskyrkan på Narvavägen 6, i Olaus Petrikyrkan på Armfeltsgatan 2, i Djurgårdskyrkan på Djurgårdsvägen 74 eller på Oscars församlingsexpedition på Fredrikshovsgatan 3B.

För att kunna handlägga din ansökan behöver blanketten vara fullständigt ifylld och alla bilagor vara med. Vi kan inte garantera att det går att komplettera i efterhand.

Skicka kopior på alla papper, förutom familjebeviset som ska skickas in i original. Insända handlingar återsänds inte. Om du behöver hjälp med att fylla i ansökan så går det självklart bra att få hjälp av församlingens diakoner. Likaså om du behöver hjälp med kopior samt intyget.

Har du frågor om stiftelsemedel kan du ringa till stiftelseexpeditionen på tel: 08-545 675 78 Telefontider: måndagar, tisdagar och torsdagar 9:00–11:00.

Vad händer med min ansökan?

Om du blir beviljad medel får du ett brev hemskickat. Däremot får du inget brev om din ansökan avslås. För sökande som bor i Oscars församling sker prövning och utbetalning varje månad. Kompletta ansökningar som kommit in före den sista i en månad prövas vanligen i mitten av nästkommande månad. Man kan bli beviljad bidrag max två gånger per kalenderår. Vi har inga möjligheter att göra akuta utbetalningar.

Ansökan skickas till:

Hedvig Eleonora församling
Stiftelseexpeditionen
Box 5105
102 43 STOCKHOLM

Stiftelserna riktar sig till olika behov och åldersgrupper. För att kunna söka stiftelsemedel från Hedvig Eleonora församlings stiftelser måste du bo i Stockholms kommun, för Oscars församlings stiftelser måste du bo i Oscars församling. Här kan du se vilken församling du tillhör.

Du får i allmänhet inte ha någon egen förmögenhet i form av till exempel hus, fritidshus eller bostadsrätt. När det gäller det som kallas omsorg om barn och unga finns det medel att söka för barn upp till 21 års ålder. Här är det i första hand barnets behov som styr vad bidrag kan beviljas till. För boende i Oscars församling gäller att ansökningar för barn och ungdomar kan göras i barnets/ungdomens namn, men måste intygas och skrivas under av vårdnadshavare.

Mer information om stiftelsemedel samt en del tips

Alfred och Alma Christensens minnesstiftelse

Målgruppen för Alfred och Alma Christensens minnestiftelse är behövande kvinnor i Stockholms stad. Du behöver vara folkbokförd i Stockholms kommun för att kunna erhålla bidrag. Ansökningstiden är under april 2024 och du kan endast ansöka på denna ansökningsblankett. Om din ansökan är ofullständig tas den inte upp för prövning, utan avslås. Du kan söka antingen till Oscars församling eller S:t Matteus församling, men inte till båda. Söker du hos bägge församlingarna kommer din ansökan att makuleras. OBS! Skriv ut både sidan 1 och sidan 2, båda sidor ska fyllas i. 

  • Exempel på sånt vi kan ge bidrag till är kläder, medicin och sjukvård, tandvård, glasögon, ortopediska hjälpmedel etc. Aktiviteter för barn kan vi också ge bidrag för.
  • Glöm inte att bifoga kostnadsförslag om du söker för tandvård eller glasögon.
  • Missa inte att fylla i hur många ni är i familjen, samt om det finns någon inneboende.
  • Om du är gift eller sambo måste uppgifter för din partner också lämnas in.
  • Skicka kopior och inte originalhandlingar.

Personuppgiftshantering
Läs om hur vi hanterar personuppgifter

Kontakt och Gemenskap

Oscars församling har ett mycket nära samarbete med Föreningen Kontakt och Gemenskap. Genom dem kan ensamstående föräldrar boende i Oscars församling söka bidrag till sommaraktiviteter för barnen eller en resa. För församlingsbor med låg inkomst finns det möjlighet att söka ekonomiskt bidrag för oförutsedda utgifter.
Kontakt: Anette Karinen Acosta
kontakt@kogioscars.se
08-664 43 12 

Vanliga frågor

Inkomst och tillgångar

Det avgörs utifrån dina inkomster och tillgångar (pengar, fonder, aktier, fordon, fastigheter m.m.) i relation till Skatteverkets ställningstaganden.

För att du ska räknas som ekonomiskt behövande får din fastställda förvärvsinkomst inte överstiga Skatteverkets ställningstagande. Det räknas utifrån prisbasbeloppet för det år som deklarationen avser. Det är olika belopp beroende på hur många som bor i ditt hushåll. Både barn och vuxna räknas.

Grundbelopp för hushållet är 4 prisbasbelopp och sedan 1 prisbasbelopp extra per person i hushållet.
Grundbelopp för hushållet är 4 prisbasbelopp och sedan 1 prisbasbelopp extra per person i hushållet.
Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr.
Den fastställda förvärvsinkomsten för inkomståret 2021 får därför inte överstiga:
Hushåll med 1 person: 190 400 kr
Hushåll med 2 personer: 238 000 kr
Hushåll med 3 personer: 285 600 kr
Hushåll med 4 personer: 333 200 kr
Hushåll med 5 personer: 380 800 kr
Hushåll med 6 personer: 428 400 kr
För varje ytterligare person i hushållet läggs ytterligare ett prisbasbelopp på.

Det kan vara pengar på banken, fondsparande, aktier eller andra värdepapper. Även fridsboende räknas som tillgångar. 

Upp till ett prisbasbelopp per boende i hushållet. Till boende i hushållet räknas både barn och vuxna. Det är prisbasbeloppet för detta år som räknas. 2022 kan ni ha 48 300 kr per person. Exempelvis kan en familj med 2 vuxna och 2 barn i år ha tillgångar som är värda sammanlagt 193 200 kr.

Alla myndiga i hushållet räknas, när vi tittar på inkomster. Även myndiga barn. Andra vuxna som är skrivna på din adress räknas också som en del av hushållet.
Om någon är inneboende hos dig räknas inte denne som en del av ditt hushåll. Om du själv är inneboende räknas inte bostadsinnehavaren som en del av ditt hushåll. Detta gäller under förutsättning att giltigt inneboendekontrakt och hyresavikopia lämnas in.

Bilagor

Ja, allas inkomster och tillgångar ska styrkas med specifikation, deklaration och kontoöversikt eller årsbesked från bank/banker. Undantaget är ungdomar som går i gymnasiet.

Ja, eftersom ni är gifta räknas ni som en ekonomisk enhet även om ni inte bor tillsammans. 

Nej, det är familjebevis som ska skickas in, även om du är ensamstående utan barn eller om du har vuxna barn. Familjebevis kan beställas från Skatteverket på tel: 0771-567 567 eller via denna länk: skatteverket.

Nej. Däremot behövs både inneboendekontrakt och hyresavi om du är eller har inneboende.

Nej. Det är endast om du har en synskada, har reumatism eller är rullstolsburen som ett intyg från läkare, arbetsterapeut eller sjuksköterska kan vara till hjälp.

Övriga frågor

Nej.

Ja

Nej.

Ja, alla som är boende i Oscars församling kan söka pengar från våra stiftelsemedel.

Nej. Om du är osäker på om din ansökan har behandlats kan du ringa till oss. Flera ansökningar ökar inte dina möjligheter att få pengar.

Nej, vi bedömer vilken fond som kan vara aktuell för just dig.

Brev skickas ut till alla efter att ansökningsperioden tagit slut när det gäller Alfred och Alma Christensens minnesstiftelse. För övriga ansökningar får du ett brev om du blivit beviljad medel. Avslagsbeslut skickas inte ut, men du kan ringa stiftelseexpeditionen om du undrar hur det gått med din ansökan.

De vanligaste skälen till avslag är att sökande lämnat ofullständiga uppgifter eller har för hög årsinkomst.
För att skydda sökandes integritet får vi inte spara handlingar och information som inte är absolut nödvändig. Därför kan vi inte i efterhand leta upp din avslutade ansökan och ta reda på varför du fick avslag, och inte heller återanvända dokument från din tidigare ansökan om du vill ansöka på nytt.

Ja, om du inte blivit beviljad pengar kan du skicka in en ny ansökan. Det kan vara bra att då ta hjälp av någon för att säkerställa att alla papper är med och att du räknas som ekonomiskt behövande enligt Skatteverket. Ring gärna oss och fråga.