Ekonomiskt stöd

Genom stiftelsemedel kan vi hjälpa ekonomiskt

Alla stiftelseansökningar i Oscars församling handläggs via en gemensam stiftelseexpedition som är belägen i Hedvig Eleonora församling.

Vi har inga personliga stiftelsebesök, utan alla ansökningar sker via post eller lämnas in skriftligen.

För att din ansökan ska kunna behandlas måste du fylla i en särskild blankett. Det behövs också intyg från en diakon eller kurator som bekräftar både din ekonomiska och sociala situation. Blankett laddas ner här eller hämtas utanför Hedvig Eleonora församlingsexpedition på Storgatan 7, i Oscarskyrkan på Narvavägen 6, i Olaus Petrikyrkan på Armfeltsgatan 2, i Djurgårdskyrkan på Djurgårdsvägen 74 eller på Oscars församlingsexpedition på Fredrikshovsgatan 3B. Bilaga med information om ansökan finns här.

För att kunna handlägga din ansökan behöver blanketten vara fullständigt ifylld och alla intyg vara bifogade. Om en ansökan inte är komplett så avslås den. Det går ej att komplettera i efterhand.

Skicka kopior på alla papper, förutom familjebeviset som ska skickas in i original. Om du behöver hjälp med att fylla i ansökan så går det självklart bra att få hjälp av församlingens diakoner. Likaså om du behöver hjälp med kopior samt intyget. Har du frågor ringer du till stiftelseexpeditionen på tel: 08-545 675 78 Telefontider: måndagar, tisdagar och torsdagar 9:00–11:00.

Om du blir beviljad medel får du ett brev hemskickat. Däremot får du inget brev om din ansökan avslås. Utbetalningar sker ca 4 gånger per år. Man kan bli beviljad bidrag max två gånger per år. Handläggningen tar ett par månader. Vi har inga möjligheter att göra akuta utbetalningar.

Ansökan skickas till:

Hedvig Eleonora församling
Stiftelsemedel
Box 5105
102 43 STOCKHOLM

Stiftelserna riktar sig till olika behov och åldersgrupper. För att kunna söka stiftelsemedel måste du bo i Stockholms kommun. Du får i allmänhet inte ha någon egen förmögenhet i form av till exempel hus eller bostadsrätt. När det gäller det som kallas omsorg om barn och unga finns det medel att söka för barn upp till 21 års ålder. Här är det i första hand barnets behov som styr vad bidrag kan beviljas till. För boende i Oscars församling gäller att ansökningar för barn och ungdomar ska göras i barnets/ungdomens namn, men måste intygas och skrivas under av vårdnadshavare.

Mer information om stiftelsemedel samt en del tips

Alfred och Alma Christensens minnesstiftelse

Målgruppen för Alfred och Alma Christensens minnestiftelse är behövande kvinnor i Stockholms stad. Du måste vara folkbokförd i Stockholms kommun för att kunna erhålla bidrag.

Nästa ansökningsperiod: April 2022

Blankett kommer att finnas tillgänglig via hemsidan i god tid innan ansökningstiden börjar.

Personuppgiftshantering
Läs om hur vi hanterar personuppgifter

Kontakt och Gemenskap

Oscars församling har ett mycket nära samarbete med Föreningen Kontakt och Gemenskap. Genom dem kan ensamstående föräldrar boende i Oscars församling söka bidrag till sommaraktiviteter för barnen eller en resa. För församlingsbor med låg inkomst finns det möjlighet att söka ekonomiskt bidrag för oförutsedda utgifter.
Kontakt: Anette Karinen Acosta
kontakt@kogioscars.se
08-664 43 12