Foto: Magnus Aronson/IKON

Bli medlem

Som medlem i Svenska kyrkan gör du skillnad

Över hundratusen människor sjunger i någon av Svenska kyrkans körer och ännu fler deltar i barn- och ungdomsverksamheten. Många är aktiva i olika sorters studiecirklar, besöksgrupper, syföreningar och internationella grupper. Andra kommer i kontakt med Svenska kyrkan genom dop, konfirmation, vigsel eller begravning. Många söker sig också till kyrkan för en stunds stillhet och eftertanke.

Skicka in blanketten per post
Fyll i och skriv ut blanketten här nedan (för personer under 18 finns en särskild blankett). Skriv under med ditt namn, ort och datum och skicka den till:

Oscars församling
Box 24145
104 51 Stockholm

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella

utträde

Vid utträde måste du själv underteckna din blankett. Det räcker inte att skriva under digitalt för att gå ur Svenska kyrkan.