En bibel med ett färggrant omslag ligger på ett bord. Två personer sitter i bakgrunden.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Bibelstudier

Lär dig mer om bibelns texter

En bibel med ett gammaldags omslag.
Foc

Lectio divina - ett sätt att läsa bibeln

Öppen grupp i Oscarskyrkan

Ingången från Djurgårdsvägen till Djurgårdskyrkans trädgård .

Öppen grupp i Djurgårdskyrkan

Leds av Patrik Pettersson