Begravning

Våra kyrkor, präster och musiker är tillgängliga för dig i glädje och sorg

När begravningen är bokad, kontaktar prästen anhöriga och bestämmer tid för ett möte. Tillsammans samtalar ni om den bortgångne och ni har möjlighet att framföra önskemål på utformningen av begravningen.

Musik, diktläsning och sånger kan ni till stor del välja själva. Ni har tillgång till musiker och kyrkans instrument.

På grund av upphovsrättsliga orsaker kan vi inte längre strömma musik via t ex Spotify vid förrättningar i kyrkan. För att få spela upp musik publikt måste musiken köpts på ett sätt som säkerställer att upphovsmännen får ersättning. Detta uppnås genom att använda musik från köpt CD eller musik som köpts från t ex iTunes och lagras på ett sätt som gör att den kan spelas upp utan att man loggar in på ett personligt konto. Musiken kan finnas lagrad på t ex ett USB-minne eller bränd på en CD. 

Församlingen är också behjälplig med präst till begravningskapellen i Stockholm för församlingsbor.

Begravningskaffe kan anordnas i någon av församlingslokalerna.

Spridning av aska
En del önskar att få sin aska spriden till havs eller i naturen. Detta är fullt möjligt men tillstånd måste fås av Länsstyrelsen. En präst från församlingen följer då med och ceremonin utförs på plats.

Boka begravning

Kontakta bokningen i Oscars församling:
08-442 51 04 (telefontid: mån-fre 09:00-12:00)

oscars.forsamling.bokning@svenskakyrkan.se

Oscars församlingssal på Fredrikshovsgatan 8.

Våra lokaler

Önskar ni hyra lokal i samband med exempelvis dop eller begravning?

Videolänk

Finns behov av att förmedla en kyrklig handling digitalt via t ex en videolänk rekommenderar Svenska kyrkan att detta sker via en privat uppkoppling till de anhöriga som inte kan närvara. En live-sändning behöver inte registreras i de fall då det rör sig om en sändning till en begränsad skara (och inte till allmänheten) via en "hemlig" eller lösenordsskyddad länk. Ni behöver inte heller beakta upphovsrätten i de fall det rör sig om sändningar till en begränsad skara. Tänk gärna på att alla kanske inte vill vara med på film så iaktta försiktighet.