Barn och ungdom

Vi har ett brett utbud för barn och ungdomar

Öppen förskola, Montessoriförskola, sångstunder, gudstjänster för barn, barnkörer och teater. Vi har även en aktiv ungdomsverksamhet med populära konfirmationsalternativ, mässor, körer, samtal med kurator, ungdomskvällar och ledarutbildning.

Barn 0-12

Barnverksamheten i Oscars församling vänder sig till familjer med barn i åldrarna 0-12 år

Ungdom & unga vuxna 13-25

Ungdomsverksamhet i Oscars församling vänder sig till ungdomar och unga vuxna i åldrarna 13-25 år

En pojke och en flicka skrattar i bänkraden.

Gudstjänster för barn & unga

Babygudstjänst, OP-mässan & Gudstjänst med små och stora

För pedagoger och lärare

Vi finns till för alla förskolor och skolor och erbjuder både er som personal och era skolklasser eller grupper olika typer av verksamheter