Barn 0-12

Barnverksamheten i Oscars församling vänder sig till familjer med barn i åldrarna 0-12 år