Arbeta hos oss

En arbetsplats där din insats gör skillnad.

I Oscars församling arbetar många olika yrkeskategorier: präster, diakoner, musiker, förskollärare, administratörer, vaktmästare med flera.

Är du intresserad av att arbeta hos oss? Skicka gärna in en spontanansökan till hans.broback@svenskakyrkan.se