Arbeta hos oss

En kreativ arbetsplats där din insats gör skillnad

I Oscars församling arbetar många olika yrkeskategorier: präster, diakoner, musiker, förskollärare, administratörer, vaktmästare med flera. Här gör din arbetsinsats skillnad.

Om ingen annonserad tjänst finns utlagd eller om de som finns inte passar dig men du ändå är intresserad av att arbeta i Oscars församling får du gärna skicka in en spontanansökan till hans.broback@svenskakyrkan.se