Vuxen

Torsdagsträffen i Missionsgården, Killeberg   Vissa torsdagar, se kalendern/Allt om Osby

 Lekmannakåren i Osby-Visseltofta. Anordnar församlingsaftnar i Osby f.h. vissa tisdagar kl. 18.30. Kontakt: Brittalena Ljungman, 0479-124 44

 

 Osby kyrkliga missionssyföreningen  Varannan onsdag (udda veckor) kl. 14.00 i Osby f.h.

Nybygdens sykrets  Vissa tisdagar  i Osby f.h. kl. 15.00.

Kontakt: Marianne Johnsson, 0479-317 20

 Våffelcafé i Osby och Killeberg, se datum i kalendern/Allt om Osby.

Café Wisselfofta, i Visseltofta f.h.  Fika, prata & umgås, alla åldrar hälsas välkomna! Se datum i kalendern/Allt om Osby.