Visseltofta kyrka

Visseltofta kyrka är till sitt ursprung medeltida. Tillbyggnader har dock gjorts under 1700- och 1800-talet. Kyrktornet uppfördes 1839.


Altaruppsatsen är ett så kallat additionsaltare från 1500-talets slut; dock är målningarna i fälten från 1700-talet.

Predikstolen är från 1594 och dopfunten i sten fån kyrkans ursprungstid.

Kyrkans främsta attraktion är de båda medeltida träskulpturerna vid korbåden. På norra sidan Maria och barnet och på södra sidan den populära norska helgonkungen S:t Olof. Båda skulpturerna torde vara från 1300-talet.