Valmöjligheter

Då fritids till viss del integreras med pastoratets övriga barn- och ungdomsgrupper ges barnen möjlighet att delta i grupper med bl.a. sång, innebandy, pyssel, drama och läxhjälp.

Barnen erbjuds i början av terminsstarten möjlighet att prova på de olika grupperna för att sedan kunna välja.

Det är givetvis fullt möjligt att välja att vara på fritids utan att delta i några extra aktiviteter utöver de dagligen förekommande.