Osby kyrka

Kyrkan har legat på samma plats sedan medeltiden. I den starkt växande församlingen blev kyrkan på 1700-talet för trång. Då byggdes två korsarmar ut åt norr och söder, men det blev ändå inte utrymme nog. I början av 1800-talet beslöts att hela långhuset skulle rivas och byggas om, dubbelt så långt och brett, vilket skedde 1834.  Det enda som återstår av medeltidskyrkan idag är koret och absiden, som tidigare användes som sakristia och sedan 1934 blivit kapell för mindre andakter.


I S:t Petri kapell, som är den äldsta delen i kyrkan, och finns längst fram i kyrkan bakom altaret så har vi morgonbön varje vardag kl 8.30. Varje onsdag har vi kvällsmässa kl 18.15 och vi har även dop eller vigsel där om det inte är fler än att vi får plats.

Kyrkan fick 1834 en så kallad altarpredikstol, en predikstol infälld i väggen strax över altaret. Den gamla 1500-talspredikstolen hade dock bevarats på kyrkvinden och blev 1930-talet placerad i koret. 1940 tillkom den nuvarande altartavlan föreställande Kristus och emmauslärjungarna.

De vackra fönstermålningar kom till 1925 av Yngve Lundström och är skänkta av kyrkvärden P.M. Pehrsson. Den på norra sidan föreställer Jesu dop i Jordanfloden och den på södra sidan föreställer Jesu uppståndelse.

Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning